Wie Is Jou Rabbi?

In ‘n onlangse skrywe wat van die Hebrew Roots Teaching Institute (HRTI) ontvang is, maak hulle die volgende stelling: Believers from the house of Israel, also known as Ephraim or Joseph, who is generally known as ‘Messianics’, is commanded by the Torah to listen and learn from the House of Judah. Die vraag wat ek vra, en hopelik jy ook, is of Yeshua met hierdie skrywe (‘opdrag’) van HRTI sal saamstem? Lees verder: Okt15Leermeester

Die Huweliksverbond

Die huwelik is `n verbond tussen `n man en `n vrou. Begrip van die doel en betekenis van die huweliksverbond sal uiteengesit word aangesien dit die grondslag lê vir `n suksesvolle en gelukkige huwelik wat deur YHVH geseën sal word. Die rol van YHVH in hierdie verbondsverhouding, sowel as die rol van die man en vrou, sal verduidelik word. Hierdie studie is vir die wat getroud is, of beplan om te trou, of wonder hoekom hulle getroud is. “To change your marriage from bland to grand”. Lees verder: KursusHuwelikHersien

Ons Hebreeuse Wortels Hersien

Indien ons Hebreeuse wortels by ons voorvader Abraham begin, waar eindig dit? Ons is eenstemmig dat Abraham, Isak en Jakob ons voorvaders is. Maar wie almal van Jakob se nageslag, en spesifiek die van die stam van Juda, is ons voorvaders? Anders gestel: Is die wysgere van Rabbynse Judaïsme ook ons voorvaders? Ons kan hierdie vraag slegs beantwoord indien ons meer duidelikheid het oor wat die definisie van Rabbynse Judaïsme is. Lees verder: HebreeuseWortelsHersien

Met Watter Gees Is Jy Gedoop?

Dit is so maklik om te sê: Ek is gevul (gedoop) met die Afgesonderde (Heilige) Gees . Gelowiges sal ook baie maklik verklaar dat hulle deur die Afgesonderde Gees gelei word. Die vraag is egter: Hoe seker kan jy en ek wees dat ons wel met die Afgesonderde Gees gevul is en alleenlik deur die Gees gelei word, veral wanneer ons dinge doen en sê in die Naam van יהוה of Yeshua? Wat is die maatstaf van vulling met יהוה se Gees? Is dit, soos baie glo en geleer is, om in ‘n vreemde taal te praat, te bid en te aanbid?  Die antwoord  op hierdie vrae sal waarskynlik ‘n verrassing en ontnugtering vir baie wees! Lees verder: GB1.Jan14WatterGeesHersien

In Gees en Waarheid

So dikwels word die volgende uitlating gehoor: Ons aanbid die Vader in Gees en waarheid! En diegene wat dit sê, glo dan dat hulle die ware aanbidders is! Maar word die werklike betekenis van die woorde van Yeshua soos dit in Joh. 4:23 en 24 geskryf is reg verstaan? Die vraag is dus: Hoe word die Vader in Gees aanbid en hoe word die Vader in waarheid aanbid? Die antwoord sal bepaal of ons ware aanbidders is of nie! Lees verder: GB2.Feb14GeesWaarheid

Opregte Bedoelings, geregtigheid en Gehoorsaamheid.

Dikwels word die volgende van mense gesê: Hy (sy) loop werklik ‘n pad met die Here, of Hy (sy) is so opreg in sy (haar) verhouding met die Here, of dat hy (sy) soveel ywer vir die Here het, of dat hy (sy) so vol is van die Heilige Gees. My vraag is egter of dit hoegenaamd moontlik is om YHVH-God op ‘n intieme wyse te ken en om vol van die Heilige Gees te wees, indien ‘n persoon weier om Vader-God se gebooie te gehoorsaam? Lees verder:GB4.Sept14BedoelingsGeregtigheid

Purim: Die Fees van Ester

Beide Hanukkah en Purim is geskiedkundige gebeure waar Israel uitwissing in die gesig gestaar het, maar deur YHVH op ‘n bonatuurlike wyse gered was. Dit opsigself is rede om hierdie gebeure op gepaste wyse in herinnering te roep, maar nie as deel van die Feestye van YHVH  nie. Lees meer oor Purim: GB3.Mrt14PurimV2

Die Soeker-Sensitiewe Kerk

‘n Soeker-sensitiewe kerk (seeker-sensitive church) is ‘n kerk wat daarna strewe om die kerk meer aanloklik en aanvaarbaar vir almal – gelowiges en ongelowiges – te maak. Die doelwit is om ‘n vriendelike omgewing te skep waar almal tuis voel en waar die behoeftes van die mens aangespreek word. Dit is pogings om sogenaamde herlewing in die gemeente te bewerkstellig. Lees verder: Soeker-Sensitiewe Kerk