Les 7: Torah, My Hartsbegeerte

‘n Torah leefwyse is die pad van heiligmaking wat bydra tot ‘n verhoogde sensitiwiteit vir dit wat sonde is en hoe meer sal die besef posvat dat die wet  heilig, regverdig en goed is. Daarom neem die begeerte en die wil om volgens Torah te leef steeds daagliks toe. Lees verder: Torah Hartsbegeerte

Leave a Reply