Les 8: Die Evangelie van die Koninkryk

Die Evangelie is veel meer as die lewe, sterwe en opstanding van Messias wat vir die mensdom die weg tot redding vir die wat glo gebaan het. Deel van die Evangelie is ook die onderrig, die instruksies en die leerstellings van YHVH (Sy Torah) wat nougeset deur die gelowige in Yeshua Messias toegepas moet word om sodoende al die se├źninge van Vader-God deelagtig te wees.Lees verder: Torah Evangelie

Leave a Reply