Les 9: Die Kerk Versus Torah

Die meerderheid in die ‘kerk’ verkondig dat gelowiges vry van die wet is. Is hierdie boodskap teenstrydig met wat Yeshua en die apostels verkondig het? Daar is net een ware Messias en Hy is of die Messias van Torah of Hy is dit nie! Lees verder: Kerk versus Torah

Leave a Reply