Les 10: Paulus se Vermaning aan Timotheüs

Paulus skryf aan Timotheus en vermaan hom soos volg: Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, …….., en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Yeshua Messias (2 Tim. 3:14 en 15) . Van wie het Timotheüs geleer en wat het hy geleer? Lees verder: Les10 Vermaning Timotheus

Leave a Reply