Les 11 (Deel 1): Torah, Tradisie en Skrifverklarings

Indien Rom. 7:12 met Gal. 3:13 vergelyk word, lyk dit of hier ‘n teenstrydigheid is. Hoe kan die wet (Torah) volgens Rom. 7:12 heilig, regverdig en goed wees, maar volgens Gal. 3:13 is dit ‘n vloek? Ons weet egter dat alles in die Skrifte uit een mond spreek en dat daar geen teenstrydige sal wees nie. Lees verder: Les11(deel1)TorahTradisie

Leave a Reply