Les11 (Deel 2): Torah, Tradisie en Skrifverklarings

Rom. 6: 14 word veral gebruik as die bewys dat die gelowige van die nuwe verbond nie meer onder die wet is nie en dat die wet dus as uitgedien en vervul beskou word. Hierdie teksvers moet in konteks met die res vanĀ  hoofstuk 6 gelees word. Rom. 3:31 word ook bespreek. Lees verder: Les11(deel2)TorahTradisie

Leave a Reply