Les 11 (Deel 3): Torah, Tradisie en Skrifverklarings

In Deel 2 van Les 11 is daar begin om die Skrifgedeeltes wat verkeerdelik gebruik word om die siening dat die gelowige vry van die wet is, te ondersoek en die korrekte betekenis daaraan te gee. In Deel 3 sal enkele Skrifgedeeltes in Paulus se brief aan die Galasiƫrs ondersoek word. Lees verder: Les11(deel3)TorahTradisie

Leave a Reply