YHVH SE VOEDSELVOORSKRIFTE

Wanneer daar van YHVH se voedselvoorskrifte gepraat word, is die reaksie by die meerderheid Christene dat dit nie van toepassing op hulle is nie. Die rede wat aangevoer word, is die siening dat hulle vry van die wet is en dat dit ou testamenties is. Diegene wat hierdie standpunt huldig behoort hulself egter die volgende vraag te vra: Was hierdie wette slegs vir ‘n geestelike doel deur God ingestel of was daar moontlike ander redes ook voor gewees? Hierdie vraag behoort gevra te word in die lig daarvan dat Vader God die belange van Sy kinders altyd eerste stel. Is hierdie voedselvoorskrifte nie moontlik ook vir die welsyn, naamlik liggaamlike gesondheid, van die mens nie? Daar bestaan vandag wetenskaplike bewys hiervoor. Hierdie vrae en veel meer sal in hierdie Skriftestudie ondersoek en bespreek word.