Les 6: Rein en Onrein in die Hernieude Verbond

Alvorens nuwe testamentiese uitsprake aangaande voedsel ondersoek word, moet ons eers bepaal of daar in die hernieude verbond, soos in die ou verbond, onderskeid tussen die tipes onreinheid gemaak word. Is die hernieude verbond ‘n voortsetting van die ou verbond ten opsigte van rein en onrein of het daar nou, soos deur sommige geglo word, ‘n verandering plaasgevind? Lees verder: Les6VoedselwetteOnreinNV