Les 11: Wat Betref die Offervleis aan Afgode

In Paulus se tyd was die vleis wat aan afgode geoffer was dikwels ook op die markte te koop aangebied. Die koop en eet van sulke vleis het ‘n twispunt geword omrede daar nie spesifiek in Torah hierna verwys word nie. Lees verder: Les11VleisAfgode