Die Afgesonderde Naam

Vir ‘n studie oor die Ware Name van Vader-God en die van Sy Seun, Die Gesalfde Een, word Gerrie Coetzee se studie “God van die Verbond” aanbeveel.┬áIn deel 1 word die Name van die Vader en Sy Seun bespreek, en in deel 2 word die Verbond bespreek: God vd verbond Finaal