Geloof en Bekering

Daar bestaan verwarring oor die betekenis van geloof tot redding en bekering tot gehoorsaamheid. Talle glo in die versoeningswerk van Yeshua tot sonde vergifnis, maar besef nie dat dit gepaard moet gaan met bekering tot gehoorsaamheid aan YHVH se Torah nie. Redding behels geloof en bekering! Lees verder: GB6.Mei13GeloofBekering