Geestelike Mishandeling (Deel 1)

Talle gelowiges in Messias is slagoffers van geestelike mishandeling (spiritual abuse), of soos dit ook genoem word: geestelike manupilasie, outoritêre dominansie, geestelike teistering, psigologiese slawerny, geestelike aanranding en selfs geestelike verkragting. Is jy dalk \n slagoffer? Lees verder: Apr19. GeestelikeTeistering(Hersien)