Geestelike Mishandeling (Deel 2)

Lidmate van ‘n denominasie of bediening moet verstaan wat die taak van die leier en leierskap is, naamlik: Om die lidmate (gemeente) na Yeshua te lei en om hulle te leer hoe om Sy dissipels te wees en in alles aan Hom gehoorsaam te wees. Indien die leier en leierskap nie hieraan voldoen nie, en dit nie hulle doelwit is nie, bestaan die gevaar van geestelike mishandeling in een of ander vorm. Lees verder: Apr19.GeestelikeTeistering2(Hersien)