Met wie het Adam se seuns getrou?

Het jy al ooit gewonder met wie het die seuns van Adam en Havah (Eva) getrou? Het God ander mense ook geskape met wie se dogters die seuns van Adam en Havah kon trou? In die aangehegte artikel word hierdie vrae bespreek. Lees verder: Met wie het Adam se Seuns Getrou