Voorwoord

Genesis hoofstuk 6, veral dit wat aanleiding tot die sondvloed gegee het, is een van die mees omstrede hoofstukke in die Afgesonderde Skrifte. Die rede is dat dit ‘n onderwerp bevat, naamlik die “die seuns van God”, asook verwysend na die reuse van voor en na die vloed, wat na sowat ses duisend jaar steeds grootliks deur die Christendom vermy word! En tog is dit uiters belangrik om ‘n studie van hierdie onderwerp te  maak, want dit het betrekking op eindtydgebeure!

Deel 1:Inleiding: StudieNefilimDeel1