COVID-19 en “Timeout”

COVID-19 en “Timeout”. In die tyd van die profete van Yisra’el van ouds sou daar ‘n poging gewees het om die Goddelike boodskap in die COVID-19 pandemie te onderskei! Wetenskaplike kennis en tegnologie, asook ‘n eie-ek-gesentreerde samelewing van transhumanisme[1] maak egter nie in die hedendaagse samelewing voorsiening om יהוה-God deel te maak van die oorsaak, bekamping en genesing van die COVID-19 pandemie nie, hoewel God in totale beheer is en die lot van elke mens bepaal! Lees verder:CovidTimeout