Goeie Bedoelings – Is Dit Goed Genoeg?

Die mens se goeie bedoelings kan nooit `n plaasvervanger vir gehoorsaamheid aan ​יהוה wees nie. Dit is die duur les wat mense soos Kayin, Aharon, Nadav, Avíhu, Sha’ul en Dawid geleer het. Lees verder: GoeieBedoelings