Vreemde Vuur: Wie…? Ek…?? Nooit Nie…!!??

Dit is noodsaaklik dat elkeen wat getuig van vertroue (geloof) in die God van Abraham, Isak en Jakob, en in Yeshua as die gekruisigde en opgestane Messias, moet nadink oor die gebeure aangaande Nadab en Abihu (Lev. 10:1 en 2). Lees verder: Vreemde Vuur.