Die Rol van Bloed in God se Raadsplan

In יהוה-God se Raadsplan om alles te herstel tot soos dit voor die sondeval was, speel die bloed ‘n sentrale rol. In hierdie Raadsplan neem die bloed ‘n sentrale rol in. Alles in die Afgesonderde Skrifte wat vanaf Genesis 3 tot en Openbaring 20 opgeteken is, moet plaasvind alvorens daar ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde kan wees!

Deel 1: Nie Sonder Bloed Nie: Die rol van bloed in die ou- en die nuwe verbond: Lees verder: Deel 1. Nie SonderBloedNie

Deel 2: Verlossing deur die bloed: Dit is belangrik om nie net tevrede te wees met die vertroue dat ons deur die bloed van Yeshua verlos is nie, maar ons moet die geestelike waarhede van wat hierdie verlossing alles behels, ook verstaan. Lees verder: Deel 2.VerlossingBloed

Deel 3: Wat Behels Die Verlossing Deur Die Bloed van Yeshua?: Yeshua is ons Verlossing! יהוה-God is ons Verlosser wat deur Yeshua ons verlossing bewerkstellig het! Maar die vraag is wat behels hierdie verlossing: Lees verder: Deel 3. WatBehelsVerlossingBloed

Deel 4: Bloedlynvloeke – Is dit Skriftuurlik? In die lig van alles wat tot hede aangaande die verlossing deur die bloed van Yeshua bespreek is, is die vraag: Is bloedlynvloeke Skriftuurlik? Lees verder: Deel4.BloedlynVloeke

Deel 5: Epigenetika. Die invloed van epigene op lewenskwaliteit en gedragspatrone word bespreek. Is dit egter bloedlynvloeke? Lees verder: Deel5.Epigenetika

Deel 6: Pleit die bloed – Is dit Skriftuurlik? Die vraag is of daar enige teksvers in die Skrifte is wat ‘die pleit van die bloed van Jesus’ kan bevestig? Lees verder: Deel6.PleitBloed