Die Doop – Groot of nie en hoe….

Aangaande die waterdoop word veral vrae gevra soos “wie mag of moet my doop” en “mag ek iemand doop”. Hierdie vrae, asook meer duidelikheid oor die “oosprong” van die doop en hoe daar in Yeshua se tyd gedoop was, word bespreek: Lees verder: Die doop_v3.