In die Voetspore van die Gemeente van Handelinge.

Verskeie bedieninge in die Messiaanse Beweging is so besig om hulle volgelinge (lesers) van die noodsaaklikheid van Torahgehoorsaamheid en Hebreeuse denke te vertel dat hulle opgehou het om die noodsaaklike fokus van Yeshua as dié Gesalfde Een en Sy nalatenskap te beklemtoon! Die vraag is dus of die Messiaanse Beweging in die voetspore van die gemeente van Handelinge en van die afgevaardigdes stap en dus werklike volgelinge van Yeshua is? Hierdie is die besprekingspunt in die aangehegte artikel. Lees verder: GB.16VoetsporeGemeenteHandelingeHersienNov20