Les 8: Die Geskiedenis en die Shabbat

Die opheffing van die Shabbat en die vervanging daarvan met Sondagaanbidding, asook die wegdoening van YHVH se feeste en die vervanging daarvan met mensgemaakte feeste, het geleidelik oor tyd plaasgevind. Hierdie geskiedenis sal kortliks bespreek word. Lees verder: Les 8: Geskiedenis en Shabbat

Leave a Reply