Les 5: Die Shabbatsgebod: Groot en Roemryk

Dit het die Vader behaag om die Torah te verheerlik en dit majestueus deur Yeshua te maak, want Hy is die Torah wat vlees geword het en onder ons kom woon het (Joh. 1:1 en 14). Die shabbat is deel hiervan. Lees verder: Les 5: Shabbat Groot Roemryk

Leave a Reply