Les 3: Die Wyse om die Shabbat te Gedenk

Die eerste opdrag aangaande die Shabbat is dat ons dit moet gedenk. Gedenk is nie net iets wat jy onthou nie. Nee, gedenk gaan gepaard met ‘n handeling (aksie) wat ‘n getuienis en bevestiging is van dit wat jy onthou. Lees Verder: Les 3:Shabbat Wyse Gedenk

Leave a Reply