Les 2: Hoekom Onderhou ons die Shabbat?

Die Shabbat is YHVH se oomblik in tyd wat spesiaal opsy gesit word en waar Hy saam met die mens wil rus (shabbat). Dit is ‘n ewige instelling en deel van YHVH se skepping. Hy sal dit nie verander nie, want Hy is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde (Heb. 13:8). Lees verder: Les 2: Shabbat Onderhou

Leave a Reply