Les 1: Inleiding en Agtergrond

Talle Christene word geleer dat hulle vry van die is, want hulle is onder die genade. Die doel van hierdie studie oor die Torah (die wet) en die genade is om meer duidelikheid te kry oor die ware betekenis van vry van die wet, asook die betekenis van onder die genade van YHVH. Lees verder: Les1TorahInleiding

Leave a Reply