Les 2: Torah: Die Basis van die Nuwe Verbond

Wanneer Skrifte soos Rom. 3:28, Rom.5:1, Rom. 6:14, Rom. 10:4 en Gal. 3:13 in isolasie gelees word, lyk dit soos ‘n uitgemaakte saak dat die gelowige onder die nuwe verbond vry van die wet is. Talle Christene word dan ook so geleer! Die vraag is egter: Is die Torah nie ook die basis van ons geloof in Yeshua nie?. Lees verder: Torah Belangrikheid.

 

Leave a Reply