Les 3: Onder die Wet of Onder die Genade?

Die doel van hierdie les is om duidelikheid te gee aangaande die betekenis van Paulus se verklaring dat die gelowige nie onder die wet is nie (vry van die wet), maar onder genade (Rom. 6:14). Lees verder: Onder Wet Onder Genade

Leave a Reply