Les 5: Torah – ‘n Vader-Kind Verhouding van Geloof

‘n Torah-gehoorsame leefwyse kan met ‘n vader-kind verhouding vergelyk word. YHVH is ‘n Vader wat Sy kinders onderrig. Sy kinders is diegene wat deur geloof in die versoeningswerk van Yeshua geregverdig verklaar is en deur geloof in gehoorsaamheid aan Torah leef. Lees verder: Torah: Vader-Kind Geloof 

Leave a Reply