Les 6 (Deel 2): Hoorders en Daders van Torah

Die vrug van geloof is die geregtigheid van YHVH in Yeshua Messias. Die vrug van ‘n Torah leefwyse is die seëninge van YHVH. Daarom is geloof en Torah nie teenstrydig nie, maar vorm ‘n eenheid in die wedergebore kind van YHVH. Geloof het nie die werke van Torah vervang nie. Lees verder: Torah Hoorder Dader Deel 2

Leave a Reply