Torahbespreking

Bestudering van die Torah

Elke week op Shabbat word ‘n gedeelte uit die Torah (die eerste vyf boeke van Moses), ‘n gedeelte uit die profete (Nevi’im), asook Skrifgedeeltes uit die hernieude verbond (B’rit Chadashah) gelees en bespreek. Elke week se Torah Skriflesing staan bekend as ‘n Parashah. Die verdeling (54 in totaal) is op so ‘n wyse dat die Torah in sy totaliteit in ‘n een jaar siklus gelees word. Die hoofdoel van die weeklikse Torah Skriflesings is juis om Yeshua Messias in die Torah te ontdek en in die proses ook blootstelling te kry aan ons Hebreeuse wortels van ons geloof. Hierdie ontdekkingsreis geskied aan die hand van kommentaar en verduideliking van die weeklikse Torah Skriflesings volgens hierdie lees rooster: 5781 leesplan oorspronklik

Notas (kommentaar) oor elke week se parashah kan gratis afgelaai word deur op onderstaande skakels te kliek:

Andersins kan jy dit weekliks ontvang deur jou naam en e-posadres te stuur na kontak@nuwelied.info met die woord Torahstudie

Parashah 1B’reisheet – In die Begin: Notas.14;  Notas.15  Notas.16  Notas.17 Notas18 Notas19 Notas20

Parashah 2: Noach (Noag): Notas14 Notas15 Notas.16 Notas.17 Notas18 Notas19 Notas20

Parashah 3: Lech L’cha Jy, Gaan jy: Notas14  Notas15 Notas.16 Notas-17 Notas18 Notas19 Notas20

Parashah 4: Vayera – En Hy Verskyn!: Parashah4Notas14

                     Vayera En Hy Verskyn! Parashah4Notas15

                      Vayera En Hy Verskyn!Parashah4Notas.16

                     Vayera En Hy Verskyn! Parashah4notas.17

                     Vayera En Hy Verskyn! Parashah4Notas18

                     Vayera En Hy Verskyn! Parashah4Notas19

                    Vayera En Hy Verskyn! Parashah4Notas20

Parashah 5: Chayei Sarah – Die Lewe van Sarah: Parashah5Notas14

                    Chayei Sarah – Die Lewe van Sarah: Parashah5Notas15

                    Chayei Sarah – Die Lewe van Sarah:  Parashah5Notas.16

                    Chayei Sarah – Die Lewe van Sarah:Parashah5notas.17

                    Chayei Sarah – Die Lewe van Sarah: Parashah5Notas18

                     Chayei Sarah – Die Lewe van Sarah: Parashah5Notas19

                    Chayei Sarah – Die Lewe van Sarah: Parashah5Notas20

Parashah 6: Toldot – Geslagte / Generasies: Parashah6Notas14

                    Toldot – Geslagte / Generasies: Parashah6Notas15

                    Toldot – Geslagte / Generasies: Parashah6Notas.16

                    Toldot – Geslagte / Generasies: Parashah6notas-17

                    Toldot – Geslagte / Generasies: Parashah6Notas18

                    Toldot – Geskiedenis: Parashah6Notas20

Parashah 7: Vayetze – En Hy Het Gegaan: Parashah7Notas14

                    Vayetze – En Hy Het Gegaan. Parashah7Notas15

                    Vayetze – En Hy Het Gegaan. Parashah7notas.16

                    Vayetze – En Hy Het Gegaan: Parashah7notas.17

                    Vayetze – En Hy Het Gegaan: Parashah7Notas18

                    Vayetze – En Hy Het Gegaan: Parashah7Notas19

                    Vayetze – En Hy Het Vertrek: Parashah7Notas20

Parashah 8: Vayish’lach – En Hy Het Gestuur: Parashah8Notas14

                     Vayish’lach – En Hy Het Gestuur: Parashah8Notas15

                     Vayish’lach – En Hy Het Gestuur: Parashah8Notas.16

                     Vayish’lach – En Hy Het Gestuur: Parashah8notas.17

                    Vayish’lach – En Hy Het Gestuur:Parashah8Notas18

                    Vayish’lach – En Hy Het Gestuur: Parashah8Notas19

                    Vayish’lach – En Hy Het Gestuur: Parashah8Notas20

Parashash 9: Vayeshev  – En Hy Het Gewoon:Parashah9Notas14

                        Vayeshev – En Hy Het Gewoon: Parashah9Notas15

                       Vayeshev – En Hy Het Gewoon:Parashah9Notas.16

                       Vayeshev – En Hy Het Gewoon: Parashah9notas.17

                        Vayeshev – En Hy Het Gewoon: Parashah9Notas18

                        Vayeshev – En Hy Het Gewoon:Parashah9Notas19

                        Vayeshev – Hy Het Gewoon: Parashah9Notas20

Parashah 10: Miketz – Aan die Einde: Parashah10Notas14

                      Miketz – Aan die Einde: Parashah10Notas15

                      Miketz – Aan die Einde: Parashah10Notas.16

                      Miketz – Aan die Einde: Parashah10notas.17

                     Miketz – Aan die Einde: Parashah10Notas18

                     Miketz – Aan die Einde: Parashah10Notas19

                     Miketz – Na Verloop van Tyd: Parashah10Notas20

Parashah 11: Vayigash – En Hy Het Nader Gekom: Parashah11Notas14

                       Vayigash – En Hy Het Nader Gekom: Parashah11Notas15

                      Vayigash – En Hy Het Nader Gekom:Parashah11Notas.17

                       Vayigash – En Hy Het Nader Gekom: Parashah11Notas18

                       Vayigash – En Hy Het Nader Gekom: Parashah11Notas19

                       VayigashToe Kom Hy Nader: Parashah11Notas20

Parashah 12: Vayechi  – En Hy Het Geleef: Parashah12Notas14

                       Vayechi  – En Hy Het Geleef Parashah12Notas15

                       Vayechi  – En Hy Het Geleef: Parashah12Notas17

                        Vayechi  – En Hy Het Geleef: Parashah12Notas18

                       Vayechi  – En Hy Het Geleef:Parashah12Notas19

                       Vayechi  – En Hy Het Geleef: Parashah12Notas20

Parashah 13: Sh’mot  – Name: Parashah13Notas14

                        Sh’mot – Name: Parashah13Notas15

                       Sh’mot – Name: Parashah13Notas.17

                       Sh’mot – Name: Parashah13Notas19

Parashah 14: Va’era – Hy het verskyn: Parashah14Notas14

                        Va’era – Hy het verskyn: Parashah14Notas.16

                        Va’era – Hy het verskyn:  Parashah14Notas17

                        Va’era – Hy het verskyn: Parashah14Notas19

                        Va’era – Ek het verskyn: Parashah14Notas20

Parashah 15: Bo – Gaan / kom in aksie: Parashah15Notas14

                      Bo – Gaan / Kom in aksie: Parashah15Notas16

                      Bo – Gaan / Kom in aksie: Parashah15Notas17

                      Bo – Gaan / Kom in aksie: Parashah15Notas18 

                       Bo – Gaan / Kom in aksie: Parashah15Notas19

                      Bo – Gaan / Kom in aksie: Parashah15Notas20

Parashah 16: B’shalachOm te laat gaan: Parashah16Notas14

                       B’shalach – Om te laat gaan: Parashah16Notas15

                      B’shalach – Om te laat gaan: Parashah16Notas16

                      B’shalach – Om te laat gaan: Parashah16Notas17

                      B’shalach – Om te laat gaan: Parashah16Notas18

                     B’shalach – Om te laat gaan: Parashah16Notas19

                     B’shalach – Om te laat gaan: Parashah16Notas20

Parashah 17: Yitro – Jetro: Parashah17Notas14

                       Yitro – Jetro: Parashah17Notas15.

                       Yitro – Jetro: Parashah17Notas16

                       Yitro – Jetro: Parashah17Notas17

                       Yitro – Jetro: Parashah17Notas18

                       Yitro – Jetro: Parashah17Notas19

                       Yitro – Yitro: Parashah17Notas20

Parashah 18: Mishpatimregsuitsprake: Parashah18Notas14

                      Mishpatim – regsuitsprake: Parashah18Notas15

                     Mishpatim – regsuitsprake: Parashah18Notas16

                     Mishpatim – regsuitsprake: Parashah18Notas17

                     Mishpatim – regsuitsprake: Parashah18Notas18

                     Mishpatim – regsuitsprake: Parashah18Notas19

                     Mishpatim – regsuitsprake: Parashah18Notas20

Parashah 19: Terumah – Bydrae: Parashah19Notas14

                       Terumah – Bydrae: Parashah19Notas15.

                       Terumah – Bydrae: Parashah19Notas16

                       Terumah – Bydrae: Parashah19Notas17

                       Terumah – Bydrae: Parashah19Notas18

                      Terumah – Bydrae: Parashah19Notas19

                      Terumah – Bydrae: Parashah19Notas20

Parashah 20: Tetzaveh: Gee Opdrag: Parashah20Notas14

                       Tetzaveh – Gee Opdrag: Parashah20Notas15

                       Tetzaveh – Gee Opdrag: Parashah20Notas16

                       Tetzaveh – Gee Opdrag: Parashah20Notas17

                       Tetzaveh – Gee Opdrag:Parashah20Notas18

                      Tetzaveh – Gee Opdrag: Parashah20Notas19

                      Tetzaveh – Jy Sal Beveel: Parashah20Notas20

Parashah 21: Ki Tisa – Oplig: Parashah21Notas14

                        Ki Tisa – Oplig: Parashah21Notas15

                       Ki Tisa – Oplig: Parashah21Notas16

                      Ki Tisa – Oplig: Parashah21Notas17

                      Ki Tisa – Oplig: Parashah21Notas18

                     Ki Tisa – Oplig: Parashah21Notas19

                     Ki Tisa – Wanneer jy opneem: Parashah21Notas20

Parashah 22: Vayak’hel – Bymekaar Roep: Parashah22Notas14

                      Vayak’hel – Bymekaar Roep: Parashah22Notas15

                      Vayak’hel – Bymekaar Roep: Parashah22Notas16

                      Vayak’hel – Bymekaar Roep: Parashah22Notas17

                      Vayak’hel – Bymekaar Roep: Parashah22Notas19

                      Vayak’hel en Pequdei: Parashah22-23Notas20

Parashah 23: Pekudei – Berekening: Parashah23Notas14

                       Pekudei – Berekening: Parashah23Notas15

                       Pekudei – Berekening: Parashah23Notas16

                       Pekudei – Berekening: Parashah23Notas19

Parashah 24: Vayikra – Hy het Geroep: Parashah24Notas14

                       Vayikra – Hy het Geroep:Parashah24Notas15

                       Vayikra – Hy het Geroep:Parashah24Notas16

                       Vayikra – Hy het Geroep: Parashah24Notas17

                       Vayikra – Hy het Geroep: Parashah24Notas19

                       Vayikra – Hy het Geroep: Parashah24Notas20

Parashah 25: Tzav – Gee Opdrag: Parashah25Notas14

                      Tzav – Gee Opdrag: Parashah25Notas15

                      Tzav – Gee Opdrag:Parashah25Notas16

                      Tzav – Gee Opdrag: Parashah25Notas18

                      Tzav – Gee Opdrag: Parashah25Notas19

                      Tzav – Gee Opdrag: Parashah25Notas20

Parashah 26:Shemini – Agste: Parashah26Notas14

                      Shemini– Agste: Parashah26Notas15

                     Shemini– Agste: Parashah26Notas16

                     Shemini– Agste: Parashah26Notas18

                     Shemini– Agste: Parashah26Notas19

                     Shemini– Agste: Parashah26Notas20

Parashah 27: TazriaSwanger word: Parashah27Notas14

                       Tazria -Swanger word: Parashah27Notas15

                       Tazria -Swanger word: Parashah27Notas16

                       Tazria -Swanger word: Parashah27Notas17

                       TazriaMetzora: Parashah27.28Notas18

                       TazriaMetzora: Parashah27Notas19

                       TazriaMetzora: Parashah27.28Notas20

Parashah 28: Metzora – Die Melaatse: Parashah28Notas14

                      Metzora – Die Melaatse: Parashah28Notas15

                      Metzora – Die Melaatse: Parashah28Notas16

                      Metzora – Die Melaatse: Parashah28Notas19

Parashah 29: Acharei Mot :Na die Dood: Parashah29Notas14

                      Acharei Mot :Na die Dood: Parashah29Notas15

                      Acharei Mot :Na die Dood: Parashah29Notas16

                      Acharei Mot :K’doshim: Parashah29.30Notas17

                       Acharei Mot :K’doshim: Parashah29.30Notas18

                      Acharei Mot – Na die Dood: Parashah29Notas19

                      Acharei Mot K’doshimParashah29.30Notas20

Parashah 30:K’doshim – Afgesonderde (Heilige) Volk: Parashah30Notas14

                     K’doshim – Afgesonderde (Heilige) Volk: Parashah30Notas15

                     K’doshim – Afgesonderde (Heilige) Volk: Parashah30Notas16

                     K’doshim – Afgesonderdes (Heiliges): Parashah30Notas19

Parashah 31: Emor – Spreek, Praat, Sê: Parashah1Notas.14

                      Emor – Spreek, Praat, Sê: Parashah31Notas15

                      Emor – Spreek, Praat, Sê: Parashah31Notas16

                     Emor – Spreek, Praat, Sê: Parashah31Notas18

                     Emor – Spreek, Praat, Sê: Parashah31Notas19

                     Emor – Spreek (Praat): Parashah31Notas20

Parashah 32: Behar – Op Die Berg: Parashah32Notas14

                        Behar – Op Die Berg: Parashah32Notas15

                      Behar – Op Die Berg: Parashah32Notas16

                      BeharB’chukkotai: Parashah32.33Notas17

                     BeharB’chukkotai: Parashah32.33Notas18

                     Behar – Op Die Berg: Parashah32Notas19 

                    BeharB’chukkotai: Parashah32.33Notas20

Parashah 33: B’chukkotai – Volgens My Insettinge: Parashah33Notas14

                       B’chukkotaiVolgens My Insettinge: Parashah33Notas16

                       B’chukkotaiVolgens My Insettinge: Parashah33Notas19

Parashah 34: B’midbar  – In Die Wildernis: Parashah34Notas14

                      B’midbar  – In Die Wildernis: Parashah34Notas15

                      B’midbar  – In Die Wildernis: Parashah34Notas16

                      B’midbar  – In Die Wildernis:Parashah34Notas17

                      B’midbar  – In Die Wildernis: Parashah34Notas19

                      B’midbar  – In Die Wildernis: Parashah34Notas20

Parashah 35: Naso – Op te lig: Parashah35Notas14

                        Naso – Op te lig: Parashah35Notas15

                       Naso – Op te lig: Parashah35Notas16

                       Naso – Op te lig: Parashah35Notas17

                       Naso – Op te lig: Parashah35Notas18

                       Naso – Op te lig: Parashah35Notas20

                       Naso – Op te lig: Parashah35Notas21

Parashah 36: B’ha’alotcha– As Jy Die Lampe Opsteek: Parashah36Notas14

                       B’ha’alotcha – As Jy Die Lampe Opsteek: Parashah36Notas15

                      B’ha’alotcha As Jy Die Lampe Opsteek: Parashah36Notas16

                       B’ha’alotcha – As Jy Die Lampe Opsteek: Parashah36Notas17

                      B’ha’alotcha – As Jy Die Lampe Opsteek: Parashah36Notas18

                      B’ha’alotchaAs Jy Die Lampe Opsteek: Parashah36Notas19

                      B’ha’alotcha – Wanneer Jy Opstel: Parashah36Notas20

                      B’ha’alotcha – Wanneer Jy Opstel: Parashah36Notas21

Parashah 37: Shelach – Stuur jy: Parashah37Notas14

                       Shelach – Stuur jy: Parashah37Notas16

                        Shelach – Stuur jy: Parashah37Notas18

                        Shelach – Stuur jy: Parashah37Notas19

                        Shelach – Stuur jy: Parashah37Notas20

                        Shelach – Stuur jy: Parashah37Notas21

Parashah 38: Korach – Korag: Parashah38Notas14

                      Korach – Korag: Parashah38Notas15

                      Korach – Korag: Parashah38Notas16

                      Korach – Korag: Parashah38Notas17

                      Korach – Korag: Parashah38Notas18

                     Korach – Korag: Parashah38Notas19

                     Korach – Korag:

Parashah 39: Chukkat – Verordening (Wetsinsetting): Parashah39Notas14

                       ChukkatVerordening (Wetsinsetting): Parashah39Notas15

                      ChukkatVerordening (Wetsinsetting): Parashah39Notas16

                     ChukkatVerordening (Wetsinsetting): Parashah39Notas17

                     ChukkatVerordening (Wetsinsetting): Parashah39Notas18

                     ChukkatVerordening (Wetsinsetting) Parashah39Notas19

                     Chukkat (Insettinge) en Balak: Parashah39.40Notas20

Parashah 40: Balak  – Balak: Parashah40Notas.14

                       Balak  – Balak: Parashah40Notas15

                      Balak  – Balak: Parashah40Notas16

                      Balak  – Balak: Parashah40Notas17

                     Balak  – Balak: Parashah40Notas18

                     Balak  – Balak: Parashah40Notas19

Parashah 41: Pinchas – Pinehas: Parashah41Notas14

                       Pinchas – Pinehas:Parashah41Notas15

                      Pinchas – Pinehas: Parashah41Notas16

                      Pinchas – Pingas:Parashah41Notas17

                      Pinchas – Pingas: Parashah41Notas18

                     Pinchas – Pingas: Parashah41Notas19

                     Pinchas – Pingas: Parashah41Notas20

Parashah 42: Mattot – Stamme: Parashah42notas14

                      Mattot – Stamme: Parashah42Notas15

                       Mattot – Stamme: Parashah42Notas16

                       Mattot – Stamme: Parashah42.43Notas17

                      Mattot – Stamme: Parashah42.43Notas18

                      Mattot – Stamme: Parashah42Notas19

                     Mattot (Stamme) – Massei (Reistogte): Parashah42.43Notas20

Parashah 43: Masei – Reistogte: Parashah43Notas14

                      Masei – Reistogte: Parashah43Notas16

                      Masei – Reistogte: Parashah43Notas19

Parashah 44: D’varim – Woorde: Parashah44Notas14

                      D’varim – Woorde: Parashah44Notas15

                      D’varim – Woorde: Parashah44Notas16

                      D’varim – Woorde: Parashah44Notas17

                      D’varim – Woorde: Parashah44Notas18

                      D’varim – Woorde: Parashah44Notas20

Parashah 45: Va’etchanan – En Ek Het Gesmeek.Parashah45Notas14

                       Va’etchanan – En Ek Het Gesmeek:Parashah45Notas15

                       Va’etchanan – En Ek Het Gesmeek: Parashah45Notas16

                       Va’etchanan – En Ek Het Gesmeek: Parashah45Notas17

                       Va’etchanan – En Ek Het Gesmeek: Parashah45Notas18

                       Va’etchanan – En Ek Het Gesmeek: Parashah45Notas19

                       Va’etchanan – En Ek Het Gesmeek: Parashah45Notas20

Parashah 46: Eikev – Omdat: Parashah46Notas14

                        Eikev – Omdat: Parashah46Notas15

                       Eikev – Omdat: Parashah46Notas16

                       Eikev – Omdat: Parashah46Notas17

                       Eikev – Omdat: Parashah46Notas18

                       Eikev – Omdat: Parashah46Notas19

                      Eikev – As gevolg van: Parashah46Notas20

Parashah 47: Re’eh – Kyk! Sien! Let Op! Parashah47Notas14

                      Re’eh – Kyk! Sien! Parashah47Notas15

                      Re’eh – Kyk! Sien! Parashah47Notas16

                      Re’eh – Kyk! Sien! Parashah47Notas17

                      Re’eh – Kyk! Sien! Parashah47Notas18

                      Re’eh – Let op! Parashah47Notas20

Parashah 48:Shoftim – Regters: Parashah48Notas.14

                     Shoftim – Regters: Parashah48Notas15

                     Shoftim – Regters:Parashah48notas16

                     Shoftim – Regters: Parashah48Notas17

                     Shoftim – Regters: Parashah48Notas18

                     Shoftim – Regters: Parashah48Notas20

Parashah 49: Ki Tetze – Wanneer Jy Uitgaan: Parashah49Notas14

                       Ki Tetze – Wanneer Jy Uitgaan: Parashah49Notas15

                       Ki Tetze – Wanneer Jy Uitgaan: Parashah49Notas17

                       Ki Tetze – Wanneer Jy Uitgaan: Parashah49Notas18

                       Ki Tetze – Wanneer Jy Uittrek: Parashah49Notas20

Parashah 50: Ki Tavo – Wanneer Jy Binnegaan: Parashah50Notas14

                      Ki Tavo – Wanneer Jy Binnegaan: Parashah50Notas15

                      Ki Tavo – Wanneer Jy Binnegaan: Parashah50notas16

                      Ki Tavo – Wanneer Jy Binnegaan: Parashah50Notas17

                      Ki Tavo – Wanneer Jy Binnegaan: Parashah50Notas18

                     Ki Tavo – Wanneer Jy Binnegaan: Parashah50Notas19

                     Ki Tavo – Wanneer Jy Ingaan: Parashah50Notas20

Parashah 51:Nitzavim – Wanneer Jy Staan:Parashah51Notas14

                     Nitzavim – Wanneer Jy Staan:Parashah51Notas15

                      Nitzavim – Wanneer Jy Staan: Parashah51notas16

                      Nitzavim en Va’yelech: Parashah51.52Notas17

                     Nitzavim: Parashah51Notas18

                     Nitzavim: Parashah51Notas19

Parashah 52: Va’yelech – En Moses Het Gegaan: Parashah52Notas14

                       Va’yelech – En Moses Het Gegaan: Parashah52Notas15

                       Va’yelech – En Moses Het Gegaan: Parashah52notas16

                        Va’yelech – En Moses Het Gegaan: Parashah52Notas18

                        Va’yelech – En Moses Het Gegaan: Parashah52Notas19

                       Nitzvaim-Va’yelech: Parashah51.52Notas2

Parashah 53: Ha’azinu – Luister! Parashah53Notas14

                       Ha’azinu – Luister! Parashah53Notas15

                       Ha’azinu – Luister! Parashah53notas16

                       Ha’azinu – Luister! Parashah53Notas17

                       Ha’azinu – Luister! Parashah53Notas18

                       Ha’azinu – Luister! Parashah53Notas19

                       Ha’azinu – Luister! Parashah53Notas20

Parashah 54:Vzot HaBarachah – Hier Volg Die Seëninge! Parashah54Notas14

                      Vzot HaBarachah Hier Volg Die Seëninge! Parashah54Notas15

                      Vzot HaBarachah Hier Volg Die Seëninge! Parashah54notas16

                      Vzot HaBarachah – Hier Volg Die Seëninge! Parashah54Notas17

                      Vzot HaBarachah – Hier Volg Die Seëninge! Parashah54Notas18

                      Vzot HaBarachah – Hier Volg Die Seëninge! Parashah54Notas19

                      Vzot HaBarachah – Hierdie is die Seëninge! Parashah54Notas20