Radio ST

Radio Silver Trumpet is ‘n internet radiostasie wat in beide Afrikaans en Engels 24/7 uitsaai. Die belangrikste uitsending is op Shabbat in die oggend vanaf 08h30 wanneer leringe in Afrikaans en Engels oor die weeklikse Torahskriflesings (Parashot) uitgesaai word. Hierdie leringe word herhaal op Sondagoggende om 09h00 en ook Woensdagaande om 19h00. Dan is daar ook op Vrydagoggende om 09h00 leringe oor die Vasgestlede Tye (Feestye) van God. Wanneer daar nie leringe uitgesaai word nie, word gepaste musiek 24/7 gespeel. Die webbladskakel om te luister na Radio Silver Trumpet is: https://zeno.fm/silver-trumpet/

Daar is ook ‘n toepassing beskikbaar vir slimfone, Zeno, wat vir elke betrokke platform afgelaai kan word. Wanneer Zeno oopgemaak word, tik “silver-trumpet” in die soek veld (by die vergrootglas) om op die foon te kan luister. Na die eerste keer sal Zeno self Silver Trumpet Radio oproep.

Torahskriflesings

Afrikaanse leringe (kommentare) van die weeklikse Torahskriflesings wat reeds uitgesaai is, asook punte vir groepbesprekings of eie studie, kan by die volgende skakels geluister en afgelaai word:

Torahskriflesing Bepeins of Bespreek Luister
Parashah 13: Sh’mot – Name Sh’mot Kommentaar
Parashah 14: Va’era – Ek het verskyn Va’era Kommentaar
Parashah 15: Bo – Gaan Bo Kommentaar
Parashah 16: B’schalach – Om te laat gaan B’shalach Kommentaar
Parashah 17: Yitro – Jetro Yitro Kommentaar
Parashah 18: Mishpatim – Regsuitsprake Mishpatim Kommentaar
Parashah 19: T’rumah – Bydrae T’rumah Kommentaar
Parashah 20: Tetzaveh – Jy sal beveel Tetzaveh Kommentaar
Parashah 21: Ki tisa – Wanneer jy opneem Ki tisa Kommentaar
Parashah 22: Vayaqhel – Bymekaar roep Vayaqhel Kommentaar
Parashah 23: P’qudei – Berekening van P’qudei Kommentaar
Parashah 24: Vayiqra – Hy het geroep Vayiqra Kommentaar
Parashah 25: Tzav – Gee opdrag
Parashah 26: Sh’mini – Agste
Parashah 27: Tazria – Swanger geword
Parashah 28: Netzora – Melaatse
Parashah 29: Acherei Mot – Na die dood
Parashah 30: K’doshim – Afgesonderdes
Parashah 31: Emor – Praat
Parashah 32: Behar – Op die berg
Parashah 33: B’chukotai – Volgens My reëls
Parashah 34: B’midbar – In die wildernis
Parashah 35: Naso – Lig (die koppe)
Parashah 36: B’ha’alotcha – Wanneer jy opstel
Parashah 37: Schelach Lecha – Stuur namens jou
Parashah 38: Korach – Korag
Parashah 39: Chukat – Instelling
Parashah 40: Balaq – Balak
Parashah 41: Pinchas – Pingas
Parashah 42: Mattot – Stamme
Parashah 43: massei – Resitogte
Parashah 44: D’varim – Woorde  
Parashah 45: Va’etchanan – En ek het gesmeek
Parashah 46: Eqev – Gevolglik
Parashah 47: Re’eh – Let op
Parashah 48: Shof’tim – Regters
Parashah 49: Ki Tetze – Wanneer jy uittrek
Parashah 50: Ki Tavo – Wanneer jy inkom
Parashah 51: Natzavim – Om te staan
Parashah 52: Vayelech – Hy het gegaan
Parashah 53: Ha’azinu – Luister
Parashah 54: V’zot HaBrachah – Hierdie is die seën

Die Vasgestelde Tye van God:

Leringe oor die vasgestelde tye (feestye) wat reeds uitgesaai is, kan by die volgende skakels geluister en afgelaai word:

Purim PurimLuister
Waarom ‘n studie van die Feestye WaaromLuister
Pesag PesagLuister
Fees van Ongesuurde Brood OngesuurdeBroodLuister
Die Misleiding van Paasfees (Easter)
Die Waaioffer
Die Tel van die ‘Omer
Shavu’ot
T’shuva
Yom Teruah
Yom Kippur
Sukkot
Sh’mini Atzeret
Chanukkah
Die Misleiding van Kersfees

Alle vorige uitsendings kan ook weer geluister word en is beskikbaar by https://zeno.fm/silver-trumpet/ deur op die skakel  “Podcasts” te kliek!

Die weeklikse programskedulering is beskikbaar by: https://silvertrumpetlife.wordpress.com/radio-station-2/

Enige kommentaar of vrae kan gerig word aan Hein Zentgraf by: theway146@webmail.co.za